Duman Tahliye Sistemleri

Yangınla mücadelede can güvenliğinin sağlanması ve kaçış için süre sağlanması amacı ile en önemli adımlardan biri duman tahliyesidir. duman tahliyesi için en etkin iki yöntem doğal yolla dumanın tahliye edilmesi ve cebri yolla dumanın tahliye edilmesidir. 

Doğal duman tahliye yöntemi Çatı Ventilasyon Kapakları ile yapılmaktadır. Çatı ventilasyon kapakları dumanın çatıdan tahliyesi amacı ile çatıya yerleştirilen ve baca etkisi gösteren kapklar vasıtası ile yapılmaktadır. Çatıya yerleştirilen bu kapaklar yangın senaryosuna göre belirli sıcaklıkta CO2 tüpleri aracılığı ile otomatik olarak açılmaktadır. Belirli sayıda kapağı manuel olarak açmak için manuel müdahale istasyonları da kullanılabilmektedir. Çatı ventilasyon kapakları yarı saydam olarak seçilebilmekte ve ortam aydınlatmasına yardımcı olarak enerji tasarrufu da sağlayabilmektedir. Yine aynı kapaklar elektrik motorlu pistonlar ile açılarak doğal havalandırma amaçlı da fayda sağlayabilmektedir. doğal duman tahliye sistemleri cebri sistemlerdan farklı olarak dumanın dikey olarak tahliyesini sağladığı için sprinkler ile korunan alanlarda daha efektif kullanılabilmektedir. 

Cebri duman tahliye yönteminde yangına dayanıklı fanlar ile duman ortamdan emilerek uzaklaştırılmaktadır. Cebri duman tahliye sistemi daha çok çatı ile irtibatı bulunmayan bodrum katlar, ara katlar, otoparklar gibi alanlarda efektiftir. Duman tahliye fanları 300 °C 2 saat yangına dayanıklı olmalıdır. Duman tahliye sisteminde kullanılacak kanallar galvaniz sactan imal olamaz. Siyah sac veya paslanmaz sactan imal kanallar duman tahliyesi için kullanılmalıdır. Birden fazla mahalden tek fan ile duman tahliyesi yapılıyor ise yangın damperleri ile kanallardaki yön seçimi sağlanabilir. Cebri yöntem ile duman tahliye sistemi sprinkler sistemi olan mahallerde kullanılırken yatay duman hareketlerinin tasarımda hesaplanandan fazla sprinkleri devreye sokmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Duman tahliye amacı olmayan ancak duman yayılmasını önleyen Yangın Bariyerleri ve Duman perdeleri de duman tahliye sistemlerine yardımcı sistemler olarak kullanılabilmektedir.